Organització del centre

CURS 2019-2020

Equip directiu

Director Josep-Carles Vila
Cap d’Estudis Rosa Carbó
Cap d’Estudis de Formació Professional Enric Gamas
Cap d’Estudis adjunta (Coordinació Batxillerat) Lorena Navarro
Coordinació Pedagògica Laura Orriols
Secretari Ferran Sanz

Coordinacions

Coordinació d’ESO Rafael Piquer
Coordinació de formació Professional Ariadna Joan
Coordinació amb responsabilitats addicionals (web) Juan Carlos Grau
Coordinació Pla de qualitat i millora continuada (PQiMC) Cori Ferran
Coordinació TIC Xavier Teira
Coordinació LIC / ILEC Cristina Carreras
Coordinació de Mediació i Convivència Escolar Cristina Montañés
Coordinació d’Activitats i Serveis Escolars Alex Ramos
Coordinació del Pla Català d’Esport a l’Escola Núria Roca
Coordinació de Riscos Laborals Juan Carlos Méndez
Coordinació de Mobilitat i GEP Mar Marchante
Coordinació d’Escola Verda Gemma Guitart
Coordinació FP Dual Elisabet Alabart

Caps de departament

Cap de Departament de Tecnologia Toni López
Cap de departament d’Expressió Artística Alberto Molero
Cap de Departament d’Educació Física Carlos Pérez
Cap de Departament de C. Experimentals Antoni Libran
Cap de Departament de C. Socials Mireia Rodríguez
Cap de Departament de Matemàtiques José Carlos Capafons
Cap de Departament de Llengua catalana i literatura Mireia Tort
Cap de Departament de Llengua castellana i literatura Sònia Gáñez
Cap de Departament de Llengües estrangeres Susanna Vigo
Cap de Departament d’Activitats Comercials Begoña Garcia
Cap de Departament d’Informàtica Cristina Planell
Cap de Departament d’Hoteleria i Turisme Ariadna Joan
Cap de Departament d’Orientació Noelia Fernández

Coordinació de nivell

Coordinació 1r ESO Alba Martínez
Coordinació 2n ESO Sílvia Herraiz
Coordinació 3r ESO Fernando Rodríguez
Coordinació 4t ESO Rafael Piquer

Tutories tècniques

Tutoria Tècnica de Biblioteca Xavier Fenosa
Tutoria Tècnica Eslora i Mart XXI Fernando Rodríguez
Tutoria Tècnica suport a la Coordinació TIC Albert Santiago

Secretaria / Administració

Carme García
Alex Hinojosa

Consergeria

Gloria Riera
Manuela Quer
Francisco Damas

Cantina / Menjador

Angel Moreno
Mª Angeles Cano
Rafael Palazón

Neteja

Ana María Fernández
Daniela Hegedus
Irina Coloji

Manteniment

Pedro Flores
Raúl Duran