FP Dual

La Formació Professional Dual es una modalitat de la FP que permet als estudiants combinar la formació en el centre educatiu amb activitats en la empresa. Es caracteritza per realizar-se en règimen d’alternància entre el centre educatiu i la empresa, amb un nombre d’hores o dies d’estància de duració variable entre el centre de treball i en el centre educatiu. Podeu trobar més información del projecte al web de l’FP dual.

Els cicles on tenim implantada la FP Dual són:

  • CFGM Activitats Comercials
  • GFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
  • CFGS Gestió d’allotjaments turístics