Serveis digitals

L’oferta de serveis digitals és la següent:

  • Aula virtual. El centre disposa d’un aula virtual dins un entorn Moodle. Conté una sèrie de cursos ( un curs és un conjunt de recursos (informacions), activitats i usuaris amb un rol determinat (professor/a, estudiant, administrador/a)). El curs, per tant, està organitzat com una aula, a on els estudiants troben informació i exercicis relacionats amb aquesta informació i els professors disposen d’eines per avaluar els coneixements dels alumnes. Els alumnes poden accedir-hi a la següent adreça web:

https://agora.xtec.cat/ies-euclides/moodle/

  • IeducacióiEducació és l’aplicació de gestió de l’Euclides, que permet unir totes les persones que formen els centres (alumnes, professors, PAS, AMPA, pares …). Permet a les persones del centre i els pares rebre informació sobre els alumnes / fills. Les dades introduïdes en iEducació seran accessibles per a tots els usuaris que estiguin inscrits.

https://inseuclides.ieduca.com/