Estudis

En el nostre centre es realizen els següents estudis :

• Educació Infantil.

• Educació Primària.

• ESO.

El fet de començar els alumnes al nostre centre a P3 i finalitzar a 4rt d’ESO, fan que els nostres alumnes tinguin una educació coherent durant tota la seva educació obligatòria, afavorint el tracte personal, la dedicació, l’educació transversal, la integració de tot l’alumnat, una alta cohesió, etc.

Donada la gran diversitat d’estudis del nostre centre, us remetem als professionals de cada curs per tal de resoldre els vostres dubtes de cada etapa.

A continuació trobareu els criteris d’avaluació per als diferents cursos  :

CRITERIS AVALUACIÓ P3

CRITERIS AVALUACIÓ P4

CRITERIS AVALUACIÓ P5

CRITERIS AVALUACIÓ 1R

CRITERIS AVALUACIÓ 2n

CRITERIS AVALUACIÓ 3r

CRITERIS AVALUACIÓ 4t

CRITERIS AVALUACIÓ 5è

CRITERIS AVALUACIÓ 6è

CRITERIS AVALUACIÓ 1rESO

CRITERIS AVALUACIÓ 2nESO

CRITERIS AVALUACIÓ 3rESO

CRITERIS AVALUACIÓ 4tESO