Secretaria

La secretaria és l’agent de gestió administrativa visible.

El nostre horari d’atenció és l’horari lectiu d’Educació Infantil i Primària. Hi podreu realitzar tràmits de sol·licitud de certificats, preinscripcions i matrícules, beques i ajuts, etc. ).

♦ ALUMNAT PREINSCRIT AL CENTRE PER AL CURS 2021-22.

 

♦ BEQUES PER ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU.

El Ministerio de Educación ha publicat les beques per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Teniu tota la informació al següent enllaç:http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-infantil/becas-ayudas-premios/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

Un cop emplenades per part de les famílies, les heu de lliurar impresses a secretaria i posteriorment l’EAP adjuntarà els informes corresponent de l’alumnat sol·licitant.

L’ÚLTIM DIA PER PRESENTAR-LES AL CENTRE–>25 DE SETEMBRE

 

♦ AJUTS ECONÒMICS PER A LLIBRES CURS 2020 – 2021. Alumnat de P5 a 4t d’ESO.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre obre el període de sol·licitud dels ajuts econòmics destinats als alumnes que cursen estudis obligatoris i que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei. A sota, s’adjunten les bases en català i castellà  que regeixen la convocatòria pública per la concessió d’aquest ajuts així com el model de sol·licitud.

També disposeu de còpies de les sol·licituds ja impreses al centre.

EL TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD FINALITZA EL PROPER DILLUNS, 21 DE SETEMBRE, A LES 12h.

 

 

♦ LLISTAT D’ALUMNES MATRICULATS AL CENTRE (Curs 2020-21).

Llistat d’alumnes matriculats al centre. Curs 2020-21.