Organigrama

En el nostre centre es realitzen els estudis d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO. Amb aquesta amplitud d’estudis el centre disposa dels següents elements per tal de donar la millor resposta educativa :

 • Equip directiu ( Directora, Caps d’estudis, Coordinadora Pegadògica i Secretària ).
 • Coordinacions de comunitat.
 • Equip impulsor.
 • Equip planificador.
 • Equip digital.
 • Equip de salut.
 • Tutories.
 • Equip impulsor inclusiu.
 • Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD).
 • Vetlladora.
 • SIEI.
 • Consell Escolar.
 • PAS.
 • AMPA.
 • Menjador Escolar.