Projecte interdisciplinar

Durant la jornada intensiva del mes de juny es durà a terme el projecte interdisciplinari relacionat amb el món de l’art (a proposta del claustre del curs passat). Durant aquestes setmanes està previst canviar els horaris per facilitar que cada grup estigui amb el seu tutor i amb alguna persona de reforç, afavorint el control de les tasques i la coordinació de les tasques interdisciplinàries. En finalitzar-lo els i les mestres fan la valoració en claustre i es fa una sessió d’avaluació per avaluar els alumnes.