Atenció individualitzada

Un grup de sis mestres del claustre van participar en el Seminari de l’ICE “treball en xarxa per una educació personalitzada” de Lleida, amb assessorament de César Coll, en xarxa amb diversos centres educatius de la província. L’objectiu és desenvolupar activitats d’aula per avançar en la personalització de l’aprenentatge.

En el nostre centre el curs passat es va elaborar el projecte “Nusos”, que consistia en una caixa personal que aplegava diversos documents (rúbriques, diaris, educació emocional, dibuix del cos,…).

Avançant en l’ensenyament personalitzat i intentant fer un treball més pràctic i motivador pels i les alumnes, es va decidir reformatar aquesta caixa per passar a:

  1. Reflexió setmanal sobre el que he après i l’objectiu per la setmana següent (amb l’agenda d’educació primària)
  2. Qüestionari personal CM i CS. A CM i CS responen un qüestionari que abarca aspectes escolars, familiars i personals. Són la base de les posteriors atencions individualitzades.
  3. Projecte personal ( PRI) i “El meu quadern” (INF). Una de les sessions setmanals de medi els i les alumnes les podran dedicar a fer un projecte personal de temàtica lliure. Haurà de tenir un guió, una tasca final i un seguiment. Es tindrà algú de reforç aquella sessió.
    Aquest projecte en finalitzar anirà a casa i haurà de ser retornat amb una sèrie de valoracions per part de la família.
  • Una altra mesura de personalització és l’atenció individualitzada, que es fa a tota la primària.l
  • A educació infantil es farà un quadern en blanc, on setmanalment els i les alumnes més petits poden començar a treballar en la línia de l’autoconeixement i la lliure elecció d’alguns aprenentatges i activitats.