Socialització de llibres

Socialització de llibres

Aquest curs 2018-19 continuem amb el programa escolar de socialització de llibres que afecta des de 1r fins a 6è de Primària. Aquest es duu a terme a través de la junta de l’AMPA.

Aquest programa ja es va iniciar el curs 2012/13 a la nostra escola, i ha tingut una bona acollida dins de la comunitat educativa. En aquesta mateixa línia d’estalvi, també hem optimitzat l’ús alguns materials per que durin 2 cursos acadèmics, i hem suprimit alguns llibres de text.