Equip docent

A més dels mestres tutors, tenim mestres especialistes en psicomotricitat, educació especial, anglès, educació física, educació musical i religió. Hi ha una mestra de reforç a l’etapa d’educació infantil i hi ha un suport setmanal de l’equip d’assessorament psicopedagògic de la zona (EAP).

ETAPA INFANTIL
Marina Puigfel Tutora de P3.
Àfrica Vicente/ Ivet Cercós Tutora de P4.
Verónica Oliva Tutora de P5.

Cap d’Estudis del centre.

Montse Balcells Suport a infantil.
Elisabeth Sala
Suport a infantil i cicle inicial.
CICLE INICIAL  DE PRIMÀRIA
Roser Cases Tutora de primer.

Secretària del centre

Pepita Roca
Tutora de segon.

Especialista en educació especial.

Anna M. Pérez Llengua castellana a Primària.

Reforç a 1r i 2n.

CICLE MITJÀ i SUPERIOR DE PRIMÀRIA
Sara Oró
Tutora de tercer.

Especialista en educació física.

Èric Berga
Tutor de quart.

Director del centre.

Elena Català
 
Tutora de cinquè.

Especialista en educació especial.

 Carme Sellart
 Tutora de sisè.

Especialista en plàstica.

ESPECIALISTES
Olga Vilaginés

Josep Rubiol

Especialistes en anglès.
Sara Oró
Elisabeth Sala
Especialistes en educació física i psicomotricitat.
Eduard Masdeu Especialista en educació musical.
Anna  Gené
Religió.