Equip docent 19/20

 

ETAPA INFANTIL  CORREU
M. Ortega Tutoria de P3.

mortega@escolavallfogona.cat

M. Puigfel Tutoria de P4.

Coordinació Infantil.

mpuigfel@escolavallfogona.cat

I. Cercós Tutoria de P5.

Coordinació de Riscos Laborals.

 icercos@escolavallfogona.cat
M. Balcells Suport a infantil.

mbalcells@escolavallfogona.cat

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA CORREU
J. Roca Tutoria de primer.

Ed. especial.

Coordinació LIC.

jroca@escolavallfogona.cat

R. Cases
Tutora de segon.

Secretaria del centre.

rcases@escolavallfogona.cat

A. Pérez Suport a Primària.

aperez@escolavallfogona.cat

A. Alarcón Suport a Primària (subst.)

aalarcon@escolavallfogona.cat

CICLE MITJÀ i SUPERIOR DE PRIMÀRIA CORREU
 L. Biscarri Tutoria de tercer.

lbiscarri@escolavallfogona.cat

N. Sauret
Tutoria de quart.

Ed. Especial.

nsauret@escolavallfogona.cat

E. Català
Tutoria de cinquè.

Ed. especial.

Coordinació Primària.

ecatala@escolavallfogona.cat

C. Sellart
 Tutoria de sisè.

Cap d’Estudis del centre.

csellart@escolavallfogona.cat

È. Berga Suport a Primària.

Direcció del centre.

eberga@escolavallfogona.cat

A. Sánchez Educació en Valors.

Suport a Primària.

asanchez@escolavallfogona.cat

ESPECIALISTES CORREU
O. Vilaginés Llengua anglesa.

ovilagines@escolavallfogona.cat

M.Molina Llengua anglesa (subst.)

mmolina@escolavallfogona.cat

S. Oró Educació Física.

soro@escolavallfogona.cat

E. Masdeu Educació musical. Coordinació ACD-TAC.

emasdeu@escolavallfogona.cat

A. Gené
Religió.

Suport a Infantil i Primària.

agene@escolavallfogona.cat