Equip docent 20/21

 

ETAPA INFANTIL  CORREU
M. Puigfel Tutoria de P3.

Coordinació Infantil.

mpuigfel@escolavallfogona.cat

M. Ortega Tutoria de P4.

Coordinació Infantil.

mortega@escolavallfogona.cat

L. Biscarri Tutoria de P5.  

lbiscarri@escolavallfogona.cat

M. Balcells Suport a infantil.

mbalcells@escolavallfogona.cat

L. Abella Suport a infantil.

labella@escolavallfogona.cat

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA CORREU
R. Cases Tutoria de primer.

Secretària del centre.

rcases@escolavallfogona.cat

J. Roca Tutora de segon.

Cap d’Estudis

jroca@escolavallfogona.cat

CICLE MITJÀ i SUPERIOR DE PRIMÀRIA CORREU
 A. Regué Tutoria de tercer.

aregue@escolavallfogona.cat

N. Sauret
Tutoria de quart.

Ed. Especial.

nsauret@escolavallfogona.cat

E. Català
Tutoria de cinquè.

Ed. especial.

Coordinació Primària.

ecatala@escolavallfogona.cat

C. Sellart
 Tutoria de sisè.

Directora del centre.

csellart@escolavallfogona.cat

A. Castelló Suport a cicle mitjà.

acastello@escolavallfogona.cat

ESPECIALISTES CORREU
O. Vilaginés Llengua anglesa.

Suport a infantil.

ovilagines@escolavallfogona.cat

M. Ros Llengua anglesa.

mros@escolavallfogona.cat

O. Imaz Educació Física.

Suport a cicle inicial.

oimaz@escolavallfogona.cat

E. Masdeu Educació musical.

Suport a cicle inicial.

Coordinació ACD-TAC.

emasdeu@escolavallfogona.cat

J. Condeminas
Religió.

Suport a cicle superior.

jcondeminas@escolavallfogona.cat