Escola

L’Escola Salvador Espriu és un centre públic depenent de la Generalitat de Catalunya, que atén alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària.

En el curs 2015/16 atén 115 alumnes distribuits en set grups, que són atesos per un claustre de 11 mestres.

Fins el curs 2012/13 el nostre centre ha format part de la ZER El Jonc, però a causa de l’augment de matrícula ha esdevingut centre únic a partir de l’inici del curs acadèmic 2013/14.