Pagaments

Tots els pagaments de material, quotes d’AMPA, sortides i altres activitats.