Activitats extraescolars

Són organitzades per l’AMPA, i s’han seleccionat en funció de les peticions fetes per les famílies.