Sortides i colònies

Segons la PGA del curs 20-21, aprovada pel consell escolar el 7 d’octubre del 2020:

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual.

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància.

En el cas poder fer colònies es mantindran els grups estables.

Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, rentat de mans, etc.

Es prioritzaran les sortides de curs o cicle, per facilitar l’organització de les activitats a fer i garantir el compliment de les mesures higienicosanitàries.

 

1r trimestre:

  • 18 de setembre, sortida al riu (de P4 a 6è PRI)
  • Sortides pel municipi sense transport

2n trimestre:

Segons la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Dins del territori de Catalunya l’entrada i sortida de persones passa a limitar-se en l’àmbit comarcal, amb les excepcions justificades, entre les quals s’afegeixen els desplaçaments motivats per al desenvolupament d’activitats docents i d’activitats d’intervenció socioeducativa que comportin sortides del centre educatiu, sempre que no impliquin pernoctació.

3r trimestre: Pendent de concreció.