Consell escolar

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de control del centre, i està format per un total de 10 persones, que representen diferents sectors de la Comunitat Educativa. Es reunirà de manera ordinària un mínim d’un cop per trimestre, un cop a l’inici i al final de curs, i també de forma extraordinària quan sigui necessari.

 

 Composició del Consell Escolar després de les eleccions 2016:
Serret Viladrich Roser Representant de l’AMPA
Berga Sesé, Èric Director del centre President del Consell Escolar
Castellana Benseny, Xavier Representant de l’Ajuntament
Cases Llubes, Roser Secretària del centre i del Consell Escolar
Oliva Puigvert, Verònica Cap d’estudis del centre
Segarra Solsona, Anna Ma. Representant del sector Famílies
Ortega Querol, Montse Representant del sector Famílies
Viola Vilalta, Irene Representant del sector Famílies
Sellart Galceran, Ma Carme Representant del sector Professorat
Roca Canyadell, Josepa Representant del sector Professorat
Pérez García, Anna Ma. Representant del sector Professorat
Baena Pinar, Alícia Representant del sector Professorat