Junta

La junta de l’AMPA es renova parcialment cada any, amb la intenció d’anar recollint noves maneres de fer i propostes enriquidores. És interessant disposar d’una junta transversal que aplegui famílies amb fills en diversos cursos del centre, per tenir una visió més global del centre.

Durant el curs 2018/19, la junta està formada per:

  • Sra. Neus Piqué  (presidenta)
  • Sra. Iolanda Montero  (secretària)
  • Sra. Anna Farré
  • Sra. Roser Serret  (representant al Consell Escolar)
  • Sra. Montse Galitó
  • Sra. Alba Masgoret
  • Sra. Cecília Piqué
  • Sra. Rosa M. Riasol
  • Sra. Anna M. Segarra