Organigrama i comissions

La Junta de l’AFA es renova parcialment cada any, amb la intenció d’anar recollint noves maneres de fer i propostes enriquidores i renova bianualment els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a. És interessant disposar d’una junta transversal que aplegui famílies amb fills/es en diversos cursos del centre, per tenir una visió més global del centre.