Junta

La junta de l’AMPA es renova parcialment cada any, amb la intenció d’anar recollint noves maneres de fer i propostes enriquidores. És interessant disposar d’una junta transversal que aplegui famílies amb fills en diversos cursos del centre, per tenir una visió més global del centre.

La junta està formada per:

  • Presidenta
  • Secretària
  • vocal 1 (representant al Consell Escolar)
  • vocal 2
  • vocal 3
  • vocal 4
  • vocal 5
  • vocal 6
  • vocal 7