Escoles més sostenibles

Seguirem treballant per aconseguir un món més sostenible a través de totes les actuacions que hem estat duent arme fins ara, però aquest curs volem fer especial incidència en el projecte Sssplau!, que pretén reduir la contaminació acústica. És per això que ens han instal·lat diferents dispositius que avisen de l’excés de soroll.