INFORMACIONS ESCOLA

Benvolgudes famílies,

Us informem de diferents aspectes:

–  L’ús de la mascareta a partir dels 6 anys i dins el grup estable, continua vigent fins a noves indicacions del Departament.

– Compartim una enllaç a l’aplicatiu de “Quina és la situació del meu centre educatiu”, on es poden consultar les dades actualitzades als centres educatius en relació al COVID 19.

– Adjuntem un cartell informatiu en relació a les proves PCR a les escoles del Departament de Salut. Penseu que, el cas que s’hagi de fer la prova a l’escola, abans sempre avisarem a les famílies.
– Adjuntem una infografia en relació a la Tornada a l’escola.
.

Salutacions,

La direcció del centre.

Requisits d’accés als centre educatius

Benvolgudes famílies,

Us informem de les indicacions que es troben en l’últim protocol rebut de Gestió de Casos de la Covid19, en relació als requisits d’accés als centres educatius.

Recordem que les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i seran modificades si la situació epidemiològica així ho requerís.

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS
– La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova
aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19:

* Febre o febrícula>37,5ºC

*Tos
* Dificultat per a respirar
* Mal de coll*
* Refredat nasal*
* Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
* Mal de panxa amb vòmits o diarrea
* Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

– El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista.

No es pot anar a l’escola, si l’infant presenta alguna de
les següents situacions:

* Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
* Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
* Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
* Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

 

– Us demanem que recordeu avisar a l’escola per telèfon o enviant un correu electrònic a la tutora, quan el vostre fill/a no assisteix al centre.

– En el cas d’infantil només pot entrar una persona a buscar a l’infant.

 

Salutacions,

La direcció del centre

Convocatoria de les subvencions de l’ajuntament de Llagostera a activitats extraescolars i material i sortides

Benvolgudes famílies,

L’Ajuntament de Llagostera ha obert el termini per presentar les sol·licituds per la subvenció de material escolar i sortides per al curs 2020-2021.

Termini: del 7 al 18 de setembre.

Lloc de presentació: Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Llagostera (Plaça del Castell, 1).

Horari d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00.

Us adjuntem el full de la sol·licitud, les bases específiques i el full informatiu.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

Documentació General (fotocòpia i original)

– Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE).

– Llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació de l’ infant.

– Preinscripció a l’activitat extraescolar escollida amb l’import exacte de l’activitat.

Documentació econòmica (de cada un dels membres computables da la unitat familiar en edat laboral)

– Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.

– En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:

  • Les tres últimes nòmines.

– En cas de no estar treballant:

  • Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
  • Certificat de vida laboral actualitzat.

 

Altra documentació

– En cas de separació o divorci: sentència de separació i conveni regulador on hi figuri la resolució sobre la custòdia, i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, la presentació de la corresponent denúncia.

– Carnet de família nombrosa.

– Carnet de família monoparental.

– Certificat acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior a 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.

– En cas de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.

Podeu trobar més informació a la web de l’Ajuntament https://www.llagostera.cat/noticies/1091/convocatoria-de-subvencions-pel-curs-202021.html

BASES

FULL INFORMATIU

SOL·LICITUD

Reunions de famílies

Benvolgudes famílies,
Us recordem les dates de la reunió de famílies de principi de curs:

Protocol per accedir a la reunió:

. Accés per la porta principal del carrer Lleó I. Allà us indicaran on us heu de dirigir.

. Un sol familiar amb mascareta (en cas de separació familiar poden venir els dos progenitors).

. No presentar simptomatologia covid19.

. Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a la porta.

Ordre del dia de la reunió:

. Benvinguda a les famílies.

. Presentació dels tutors i tutores.

.  Organització i funcionament  del dia a dia del curs 2020-2021: entrades, sortides, pati, menjador, extraescolar, cas possible covid…

.  Treball pedagògic: presencial i en cas de confinament.

.  Precs i preguntes

Us trametem també  la carta de la consellera de Salut i del conseller d’Educació de mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació”.

CARTA ANNEX

 

Salutacions,

La direcció del centre

Informació respecte a la reobertura de l’escola

Benvolgudes famílies,

Us informem que, seguint les indicacions del Departament d’Educació i el Pla de Reobertura de l’escola, al nostre centre finalment no s’ha hagut d’atendre cap infant d’Educació Infantil. Respecte a l’assistència voluntària d’alumnes de 6è, es fa efectiva una sessió setmanal.

Es poden realitzar tutories individualitzades, sempre que el tutor, tutora o família vegi la necessitat de trobar-se presencialment. Es prioritzarà, però, continuar fent les tutories necessàries per videoconferència o telefònicament.

Us recordem que el curs continua telemàticament i acabarà el dia 19 de juny. Els informes del tercer trimestre i de final de curs s’enviaran a les famílies per correu electrònic el 29 de juny. 

Si necessiteu contactar amb l’escola podeu fer-ho trucant al telèfon 972830339 o a través del correu electrònic: escolalacustaria@escolalacustaria.cat

 Moltes gràcies per la vostra comprensió.

 

Salutacions,

La direcció del centre

#DESDELCONFINAMENT

#DESDELCONFINAMENT

Benvolgudes famílies,

Esperem que estigueu bé de salut i que aquests dies estiguin passant de la millor manera possible.

Després d’haver tingut contacte telefònic amb totes les famílies, hem notat certa angoixa relacionada amb les tasques del pla de treball i de la situació actual que estem vivint. En cap cas voldríem que us amoïnéssiu per aquest tema! Després de les vacances de Setmana Santa veureu que reduirem el nombre d’activitats per tal que les pugueu anar fent amb més tranquil·litat. Entenem, que cada família té les seves pròpies circumstàncies per dur-les a terme.

Per altra banda, aquelles famílies que vulgueu més propostes, ens les podeu demanar a través del correu electrònic i us les enviarem.

Mentre duri aquesta situació, us anirem trucant per telèfon per tal de mantenir el contacte amb els vostres infants i acompanyar-vos en aquests dies de confinament.

Us recordem que del 6 al 13 d’abril, ambdós inclosos, són dies no lectius i, per tant, no rebreu més propostes fins passat aquest període.

Sobre el desenvolupament del 3r trimestre, us podem dir que estem pendents de les indicacions que va donant el Departament d’Educació. Quan en tinguem més detalls ja us informarem. Queden anul·lades les Proves de Competències Bàsiques als alumnes de 6è.

Molts ànims i molta força a tothom per continuar endavant. Tot anirà bé!

Una abraçada,

Claustre de mestres de l’escola

Representants de l’escola al nomenament de la nova Consellera de Cultura

  Ahir al matí, dues representants de l’escola van anar, juntament amb una delegació de llagosterencs, al Palau de la Generalitat per assistir a l’acte de pressa de possessió de la nova Consellera de Cultura, M. Àngela Vilallonga.

 

Fotografia publicada a Elpolltv

 

És un honor saber que seràs el nom més alt de la cultura de Catalunya, perquè sabem que poques persones et podrien superar en coneixement i en sensibilitat vers aquest pilar del país.

Tot el suport en aquesta nova, una altra i gran etapa de la teva vida!

Escola Lacustària.