Projectes

 

Programa Escola Verda, amb el compromís d’avançar en l’educació vers els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

GEP: Programa de Generació Plurilingüe, amb la finalitat de millorar la competència en llengües estrangeres per afavorir la comunicació en un món divers.

Programa d’Innovació de les Matemàtiques, que pretén que siguin l’eix de transformació de l’escola, adequant-la al canvi i a l’evolució social.

Tecnologies digitals per a l’aprenentatge. Programa dirigit a afavorir la competència digital de l’alumnat mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, i promoure vocacions
cientificotecnològiques.

Programa Escola Nova 21. Formem part de l’aliança entre els centres que tenen el propòsit d’establir una xarxa d’escoles inquietes per avançar en el camí de la millora de l’educació.

Comissions mixtes famílies-mestres. Per establir vincles amb l’objectiu de treballar conjuntament en la construcció de l’escola que volem. Enguany els grups de treball són: Convivència, 50è aniversari de l’escola, Patis nous i Festa de final de curs.