Pla TAC

El Pla TAC és un instrument per formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu. La nostra escola ha realitzat el diagnòstic i ha plantejat uns objectius que compten amb el seguiment d’una comissió TAC.
El nostre pla TAC és el següent:

Save

Save