E. Educatiu

L’equip educatiu del’Escola del Mar, està format per totes i cadascuna de les persones que, durant tot el dia, estan treballant i eduxcant als nostres alumnes des d’una o altra vessant; mestres, monitors de migdia, equip de cuina i neteja, conserge, administrador/a, logopèdes, psicopedagogs,mestres de pràctiques.

Concretament l’equip docent està format, durant els curs 2019-2020 per:
Educació Infantil
Tortugues (P3)
Sergio Bernardez -sbernardez@emar.cat
Núria Rodríguez – nrodriguez@emar.cat
Dofins (P4)
Clara Florit- cflorit@emar.cat
Àfrica Guerrero – aguerrero@emar.cat
Sant Nicolau (P5)
Cristina Capel- ccapel@emar.cat
Mònica Monfort – mmonfort@emar.cat
Cicle Inicial
Cucut (1r)
Cristina Güell- cguell@emar.cat
Cristina Pérez – cperez@emar.cat

Angèlica (2n)
Teresa Ivars – tivars@emar.cat

Marta Alentorn (Equip Directiu- malentorn@emar.cat
Cicle Mitjà
Tarongers (3r)
Conxita Busto- cbusto@emar.cat
Cristina Herraiz- cherraiz@emar.cat
Nausica (4t)
Neus Chamorro -nchamorro@emar.cat
Teresa Guillaumes-  tguillaumes@emar.cat
Cicle Superior
Eneida (5è)
Sergi Lòpez-slopez@emar.cat
Alba Abarca- aabarca@emar.cat
Garbí (6è)
Andrea Garcia
Anna Batista- abatista@emar.cat