Salut

És important que els alumnes vinguin a l’Escola havent esmorzat i descansat bé (havent dormit el necessari) per afavorir el rendiment escolar.

Us recordem que a l’Escola no estan permeses les llaminadures..

 

Medicaments

Només es donaran medicaments a l’Escola en casos estrictament necessaris amb recepta mèdica i una fitxa signada per la família, que caldrà lliurar a l’Escola, segons model que podeu demanar a l’administradora.

(Sra. Cristina López).

Quan un alumne ha de prendre un medicament els pares l’han de donar a l’administradora (Sra. Estefania Martínez) juntament amb la recepta i l’autorització.

És molt important que els alumnes

NO PORTIN CAP MEDICAMENT A LES BUTXAQUES O LA BOSSA, per prendre’ls de manera autònoma, sense cap control de l’Escola

Risc de contagis:

  • Pediculosi (polls). Segons la normativa de l’Institut Municipal d’Higiene (Departament d’Epidemiologia), no es pot assistir a l’Escola mentre hi hagi llémenes en els cabells per evitar el contagi als altres nens, per la qual cosa els alumnes que estiguin afectats de pediculosi s’hauran de quedar a casa mentre no s’hagi solucionat aquest problema.
  • Conjuntivitis. A causa de l’alt grau de contagi d’aquesta malaltia, els alum-nes que la pateixin hauran de quedar-se a casa fins al seu guariment.
  • Febre. No es pot assistir a l’escola amb febre o malestar.

En cas que un alumne presenti febre, pediculosi, conjuntivitis o qualsevol altra mostra de malestar o d’afectació amb possible contagi a la resta de companys, es trucarà a la família perquè el vinguin a buscar.