2n

Aquí objectius i/o les explicacions que es creguin convenients referents al nivell, instal.lacions, …