Reunions pedagògiques

Recordeu que aquest mes d’octubre es faran les reunions pedagògiques de cada nivell. En aquestes reunions es tracten aspectes relacionats amb continguts, metodologies, atenció a la diversitat, delegats, sortides i colònies, etc.
L’horari de les reunions serà de 15:00 a 16:30, els dies següents:
P3: dilluns, 2 d’octubre
P4 i P5: dimarts, 3 d’octubre
1r i 2n: dimecres, 4 d’octubre
4t A i 4t B: dijous, 5 d’octubre
5è A, 5è B i 6è: divendres, 6 d’octubre
3r: dimarts, 10 d’octubre

Reunions pedagògiques

Com cada curs, el mes d’octubre realitzarem les reunions pedagògiques per informar a les famílies de tots aquells aspectes destacables de cada nivell (metodologia de treball, sortides, material, horari, NOFC, etc.). Les dates són les següents:

P3

Dilluns 3 d’octubre de 2016

P4 i P5

Dimarts 4 d’octubre de 2016

1r, 5è i 6è

Dimecres 5 d’octubre de 2016

2n

Dijous 6 d’octubre  de 2016

3r A i 3r B

Dilluns 10 d’octubre de 2016

4t A i 4t B

Dimarts 11 d’octubre de 2016

Totes les reunions començaran a les 15:00.