SAM

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la vostra disposició el servei d’acollida matinal ( SAM ), des de 2/4 de 8 fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

Les quotes dels serveis d’acollida són per utilització del servei, independentment de l’estona que s’aprofiti.