Delegats d’alumnes

A primària cada classe tria a l’inici de cada curs 2 delegats dels alumnes, si és possible un nen i una nena. La seva funció és representar els alumnes de cada classe a les reunions de delegats i fer propostes i suggeriments de millora del funcionament de l’escola.

Funcionament: Dos cops per trimestre es troben els delegats/des de les classes , dos membres de l’equip directiu i la responsable del servei de menjador per tractar les propostes de les classes i els temes a treballar durant ell trimestre. Un dels delegats fa l’acta de la reunió que es penja a la cartellera dels delegats que hi ha al vestíbul de l’entrada.

Les funcions dels delegats/des dels alumnes són:
Representar a la seva classe en la vida escolar i en les reunions de delegats.
Recollir propostes dels alumnes del seu grup i portar-les a la reunió de delegats.
Participar en l’organització d’actes i festes en representació dels alumnes de l’escola.
Fer propostes de millora del funcionament general de l’escola.
Resoldre petits conflictes entre alumnes de diferents classes amb el suport dels tutors/es.

 

Delegats de 1r:

 

 

 

 

 

 

Delegats de 2n:

 

 

 

 

 

 

Delegats de 3r:

 

 

 

 

 

 

 

Delegats de 4r:

 

 

 

 

 

 

 

Delegats de 5è:

 

 

 

 

 

 

 

Delegats de 6è: