Història

L’Escola Baloo ( Cooperativa Escolar de Montbau) es constitueix durant el curs 1966-67 per donar resposta a les inquietuds d’un grup de pares i mares que pretenen millorar les condicions socials i educatives del barri.

El seu objectiu principal és oferir als nens i nenes una escolarització catalana, laica i de qualitat seguint un model de gestió cooperativa entre totes les famílies, eliminant així qualsevol afany de lucre. Durant aquells primers anys i coincidint amb el ressorgir de nombrosos moviments de renovació pedagògica a Catalunya, l’equip de mestres i els membres de la Cooperativa tenen presència activa en diverses institucions pedagògiques: Associació de Mestres Rosa Sensat; Moviment d’Escola Moderna; Coordinació Escolar i és a la dècada dels 80 que es participa activament en la creació del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana ( C.E.P.E.P.C ) i en l’elaboració dels seus Estatuts. Després d’uns anys de lluita , l’Escola Baloo va aconseguir  la seva integració a la xarxa d’escoles públiques durant el curs 1987 – 88, assolint així un dels objectius per als quals  havia estat creada: un ensenyament públic i de qualitat per a tothom.

És uns anys més tard , al setembre de l ‘any 1993, que fruit d’una redistribució del mapa escolar i de les escoles de la zona, per part del Departament d’ensenyament vigent , l’escola canvia la seva ubicació a l’edifici del C/ Vayreda als equipaments actuals, ocupant les instal.lacions de l’antiga escola Enric Borràs.