Carta de Compromís

La Carta de Compromís Educatiu formalitza en un document el diàleg necessari entre les famílies i l’ equip docent.
En aquest compromís, família i escola fonamenten les bases de la seva coresponsabilitat  per a contribuir al procés educatiu dels infants
Si voleu conèixer quins són els continguts de la carta, cliqueu sobre la imatge.
carta-de-compromis