Pla de Convivència

El document estableix les línies generals del model de convivència que pretenem assolir com a escola així com quines són les normes que la regularan i les actuacions a realitzar per aconseguir els nostres objectius.

Podeu accedir a la seva lectura clicant sobre la imatge

convivencia