Comissió extraescolars

És la comissió encarregada d’organitzar aquelles activitats que es fan en horari extraescolar, ja sigui tant al llarg del curs com en períodes de jornada intensiva o de vacances.

Gestiona i coordina els serveis d’acollida de matí per a aquelles famílies que n’han de fer ús.

També s’encarrega del casal d’estiu que té lloc al mes de juliol.

Aquest curs 2019-2020 les activitats extraescolars que organitzem des de l’AMPA, com en els últims anys, estan organitzades per l’empresa Diver‘s les que fem a l’escola i pel Centre Esportiu Municipal Mundet la piscina.

mail: extraescolarsampa@escolabaloo.cat

Membres: Marta Gil i Nerea Palacios

Quines extraescolars oferim?