Delegats de famílies

Els/les delegats/es de classe són el representants de les famílies de cada grup classe que cada inici de curs surten escollits en la reunió de classe . El conjunt de tots els/les delegats/es de tots els cursos formen la reunió de delegats/es de classes.

La reunió de representats és un òrgan de participació i d’informació de l’Escola cap als pares, i també d’aquests cap a l’Escola.
Es reuneix de forma ordinària un cop per trimestre, convocada per la direcció de l’Escola.
De forma extraordinària es podrà convocar a petició del Consell Escolar, de l’Equip Directiu o de com a mínim ,cinc representants de classe.

Un membre de la reunió, escollit a l’atzar, aixeca acta de la sessió i es publica a la web per a informació general de totes les famílies.
Les funcions dels delegats/des de les famílies són:

. Fer de transmissors d’informacions, avisos i/o propostes , entre el mestre tutor/a i la resta de mares i pares de classe en els assumptes d’interès general.
. Fer-se ressò , a nivell general i de curs, de les inquietuds pedagògiques dels pares.
. Ajudar a l’escola en aquelles tasques en les quals calgui la coordinació de tots els pares i mares del curs (preparació i participació en la Festa Major…)
. Fer de transmissors d’informacions, avisos i/o propostes entre les famílies i la Junta de l’AMPA.
. Animar la participació dels pares i mares en aquelles activitats col·lectives programades.

 

Delegats de P3: Bea i Fernando

Delegats de P4: Xavier i Ferran

Delegats de P5: Isabel i Jana

Delegats de 1r: Judit i Amador

Delegats de 2n: Tina i Martin

Delegats de 3r: Begoña i Haydee

Delegats de 4t: Monica i Susana

Delegats de 5è: Aïda i Jesica

Delegats de 6è: Lídia i Magalí