Comissió econòmica

S’encarrega d’elaborar i fer el seguiment del pressupost de l’AMPA.

Membres: Noemí Duran, Pío Martín