Composició de la junta

Són un grup de pares voluntaris que s’escullen per votació.

Treballen en Junta, i s’encarreguen de la gestió diària de l’Associació.

S’organitzen en comissions de treball, i es reuneixen un cop al mes.


IMG_4133_low