Resolució de la 2a convocatòria d’ajuts a les famílies

RESULTATS DEFINITIUS DE L’ADJUDICACIÓ DELS AJUTS A LES FAMÍLIES PER AL CURS 2019 – 2020 (segona convocatòria)