Renovació del Consell Escolar

Renovació Consell Escolar Escola de Música i Conservatori de Vic

Durant aquest mes de novembre, el Consell Escolar de l’Escola de Música i Conservatori de Vic renovarà una meitat els seus membres tal i com marca la normativa.

El calendari de les eleccions serà el següent:

  • 6 novembre: publicació del cens d’alumnes, pares, professors i PAS a les cartelleres de l’emvic.
  • Del 7 al 10 de novembre: període de reclamacions a través del correu electrònic emvic@emvic.cat 
  • 12 novembre: constitució de les meses. Es publicaran a  les cartelleres de l’emvic. 
  • Del 13 al 17 de novembre: presentació candidatures a través del correu electrònic dolcaalbert@emvic.cat
  • Del 19 al 20 novembre: proclamació de les candidatures.
  • 21 novembre de 17.00 a 20.00h: eleccions a la recepció de l’emvic (tots els sectors)
  • 3 de desembre a les 20.00h: Constitució del Consell Escolar.