PROVA D’ACCÉS AL CONSERVATORI 2019

Període d’inscripció:
Del 29 de març al 9 d’abril de 2019 ambdós inclosos.

Horari:
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 15h a 16:45h (a secretaria de l’emvic)
Responsable: Helena Bosch.

Documentació a presentar:
Alumnes emvic i aules de la xarxa:

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 • Firma presencial de la inscripció per part del pare o mare

* Alumnes externs accés a 1r curs:

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 • Llista del repertori que es presenta a la prova.
 • Una fotocòpia de la partitura de l’apartat “Obra lliure”.
 • Dades personals del pare o mare (DNI, mail, telèfon, número de compte bancari amb codi IBAN).
 • Autorització bancària segellada i signada per l’entitat (descarregar aquest document a emvic.cat, apartat Prova d’accés) o bé portar un rebut de subministrament domèstic al moment de la inscripció, on figuri el nom del titular i l’IBAN proporcionat pel pagament.
 • Firma presencial de la inscripció per part del pare o mare.

* Alumnes externs accés a cursos de 2n a 6è curs:

 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
 • Llista del repertori que es presenta a la prova (6).
 • Una fotocòpia de totes les partitures presentades.
 • Dades personals del pare o mare (DNI, mail, telèfon, número de compte bancari amb codi IBAN).
 • Autorització bancària segellada i signada per l’entitat (descarregar aquest document a emvic.cat, apartat Prova d’accés) o bé portar un rebut de subministrament domèstic al moment de la inscripció, on figuri el nom del titular i l’IBAN proporcionat pel pagament.
 • Firma presencial de la inscripció per part del pare o mare.

Taxa d’inscripció:

* Alumnes emvic i aules de la xarxa: 30 euros.
* Alumnes externs: 90 euros.
Cobrament per rebut bancari.

Per tal que la inscripció sigui vàlida, és imprescindible que es faci dins el termini i horari indicat, i aportant tota la documentació requerida.

Per a qualsevol dubte sobre la prova d’accés i sobre la documentació necessària per la inscripció la persona de contacte és el cap d’estudis: jordimatas@emvic.cat

Per a qualsevol altre dubte sobre la inscripció: secretaria@emvic.cat


CALENDARI PROVES

Prova de Llenguatge musical i cant coral:

Dimecres, 22 de maig de 2019 a les 10:00h.