Proposta de treball telemàtic pels alumnes de l’EMVIC i Xarxa

Benvolgudes famílies,

en primer lloc, des de l’Escola de Música i Conservatori de Vic i la xarxa, volem agrair-vos a tots la rapidesa, la comprensió i l’efectivitat en què hem afrontat aquesta situació. 

Des de saber la notícia del tancament, hem estat treballant intensament l’equip directiu, els caps de departament, els coordinadors de la xarxa, la Direcció General i el Comitè d’empresa per presentar-vos aquesta proposta que a dia de d’avui ja està en funcionament. 

Us encoratgem a organitzar-vos i a participar-hi per tal que aquest confinament ens aporti quelcom positiu musicalment i educativament.Si teniu dubtes, contacteu amb el vostre tutor que serà l’enllaç amb el centre i que us pot ajudar.

PROPOSTA DE TREBALL TELEMÀTIC

D’acord amb la instrucció 1/2020 de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció́ i organitzatives d’aplicació́ als centres i serveis del Servei d’Educació́ de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 i d’acord amb la Direcció General del Centre i el Comitè d’empresa, l’Escola de Música i Conservatori de Vic ha decidit que com a alternativa a la formació presencial, presenta aquest paquet de mesures utilitzant l’ús de les tecnologies digitals. Tal i com ha demanat el Departament d’Educació no s’avançarà cap matèria. La proposta serveix per mantenir l’activitat i no perdre el contacte i el ritme del curs

 • CoNeix la Música i sensibilització (infantil): propostes a través de l’espai ja reservat a la web.Podeu accedir a l’espai restringit al següent enllaç
 • Llenguatge de Nivell Elemental  (de 1r a 4rt): propostes a través de l’espai ja reservat a la web. Podeu seguir aquesttutorial
 • Llenguatge de Nivell Elemental5è i 6è i Nivell Mitjà:treball a través de la plataforma Moodle i correu electrònic. Podeu seguir aquesttutorial
 • Grau Professional: treball a través de la plataforma Moodle i Teams.Podeu seguir aquests dos tutorials: un per moodle iun per teams.
 • Conjunts instrumentals, vocals i altres assignatures (lliure elecció i optatives): noves propostes de material perquè els alumnes comencin a llegir o material d’ampliació, recerca, audicions, treballs, vídeos… Rebreu aquest material a través del correu electrònic. 
 • Instrument: Us proposem diferents opcions perquè pugueu mantenir la comunicació professor i alumne.El professor d’instrument es posarà en contacte amb les famílies per  quin d’aquests canals farà servir. 
  • Comunicació alumne-professor mitjançant material audiovisual: els alumnes envien vídeos al professor que pot enviar vídeos d’exemple, comentaris i nou material. Aquesta comunicació ha de ser pel correu corporatiu del centre.  
  • Comunicació alumne-professor mitjançant material d’audio: els alumnes envien enregistraments sonors al professor que pot enviar vídeos d’exemple, comentaris i nou material. Aquesta comunicació ha de ser pel correu corporatiu del centre.  
  • Vídeoconferència: mantenir la classe en l’horari i dia establert (si algú volgués fer un canvi d’horari de la classe, ho hauria de pactar amb el professor)

Rebeu una cordial i virtual salutació, cuideu-vos i cuidem-nos tots.

Equip directiu EMVIC.