L’ESCOLA DE MÚSICA TORNA A LA PRESENCIALITAT

Benvolgudes famílies,

aquest migdia s’ha publicat la nova resolució (SLT/2983/2020) al DOGC que ens indica les noves mesures d’obertura. Estem molt contents perquè podrem reprendre l’atenció presencial a tots els nivells. Tot seguit us detallem la informació:

CoNeix la Música: 

Es recupera la presencialitat amb un màxim de 6 alumnes per aula. La professora, l’Eli Pujol, us farà arribar un calendari que us indicarà quines sessions podreu fer a l’escola i quines telemàticament.

Sensibilització (p3, p4 i p5): 

Es recupera la presencialitat amb un màxim de 6 alumnes per aula.Les professores, l’Eli Pujol i la Romina Ferrari, us faran arribar un calendari que us indicarà quines sessions podreu fer a l’escola i quines telemàticament.

Nivell Elemental(Primària) i Nivell Mitjà (secundària):

  • Llenguatge musical i dimensions en grups dins de l’horari escolar. Es manté la reestructuració per escoles i bombolles de convivència, si s’escau.
  • Llenguatge musical en grups fora de l’horari escolar. Es recupera la presencialitat amb un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Dimensions en grups fora de l’horari escolar. Es recuperar la presencialitat amb un màxim de 6 alumnes per aula. Us farem arribar el calendari de sessions presencials de cada grup.
  • Instrument i PRIG.Classes presencials
  • Col·lectives, combos, conjunts i grups instrumentals. Es recupera l’activitat presencial però amb un màxim de 6 alumnes per aula. Per tant, segueixen tots els grups i conjunts.
  • Orquestres.Es recupera l’activitat presencial però amb un màxim de 6 alumnes per aula. El responsable d’orquestres, l’Albert Bardolet, us farà arribar un calendari en què es detallen les sessions previstes per cada grup.
  • Preparació per la prova d’accés. Les professores, Glòria Comallonga i Lali Rubinat, us faran arribar un calendari amb les sessions presencials i telemàtiques corresponents.

Conservatori

No hi ha canvis. Seguim amb la presencialitat a l’instrument, la cambra i els conjunts i amb el treball telemàtic al llenguatge musical, l’harmonia i optatives.

Adults:

  • Es reprèn tota l’activitat ja que els grups sempre són inferiors a 6.

ATENCIÓ: com també marca aquest decret l’horari de tancament de l’Escola de Música i Conservatori de Vic serà a les 21.00. Els alumnes que tenen classe més tard, el mateix professor us proposarà com resoldre-ho.