Circular Informativa

Circular informativa
Setembre 2019Benvinguts
Benvinguts al curs 2019-20. Comencem les circulars informatives amb una presentació adreçada especialment a les famílies que s’incorporen a l’emvic. Alhora, és un bon recordatori per a tota la comunitat educativa sobre aspectes de funcionament i ordre intern. Bon curs a tothom!


Escola de Música i Conservatori de Vic
Presentació

L’Escola de Música de Vic és una institució centenària que compta amb més d’un miler d’alumnes de totes les edats. L’emvic inclou:

•    Escola Municipal de Música de Vic
•    Conservatori de Grau Professional de Vic
•    Xarxa emvic: Aules de música a Arbúcies, Folgueroles, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Sant Hilari de Sacalm i Viladrau, així com l’Escola de Música de Tona.


Organigrama
L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitza en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, el Consell Escolar i el Consell Social.

CONSULTA L’ORGANIGRAMA

ACEM i ACCAT
L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió sobre l’educació musical a Catalunya.

CONSULTA EL WEB D’ACEM

 

 

CONSULTA  EL WEB D’ACCAT

Disseny curricular
Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb:

 • CoNeix la música per a alumnes de 0 a 3 anys
 • Sensibilització per a alumnes de 3 a 5 anys
 • Nivell elemental per a alumnes de 6 a 12 anys
 • Nivell mitjà per a alumnes de 12 a 18 anys
 • Grau professional
 • Aula d’adults a partir de 18 anys
 • iMúsica
 • Aula de música tradicional
 • Aula de musicoteràpia
 • Si toquem junts, sona millor.
CONSULTA L’OFERTA EDUCATIVA

Calendari escolar
L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Ensenyament juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.


Sessions lectives
D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 32 sessions lectives i es descompten les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Jornades verdes.


Jornades verdes
L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.
Els tutors informaran els alumnes a l’avançada dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.

CONSULTA EL CALENDARI

Quotes
Consulteu les quotes corresponents al curs 2019-20. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una matrícula i deu mensualitats.
També es cobraran dues quotes de 8 € cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.
Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 € per família.

 

INFORMACIÓ SOBRE QUOTES

Tutoria
El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs.


Entrevistes entre la família i el professorat
El Pla d’Acció Tutorial estableix un mínim d’una entrevista al llarg del curs que s’hauria de realitzar preferentment a principi de curs. Podeu concretar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre que ho cregueu convenient.
Com a novetat d’aquest curs, els alumnes de l’Aula d’adults també faran una entrevista amb el seu tutor.
Els alumnes que NO fan instrument poden concertar una entrevista amb el professor de llenguatge a partir del febrer. Caldrà demanar hora a recepció.
Podeu contactar amb qualsevol professor a través del correu corporatiu nomcognom@emvic.cat


Informes avaluació
En acabar cada quadrimestre (febrer i juny) podreu consultar l’informe d’avaluació a Gwido (excepte els alumnes del programa d’adults i tradicional). Si no recordeu les claus d’accés, les podeu demanar a recepció.


Comunicació
La comunicació és un dels elements clau per al bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació:

 • Agenda setmanal. La rebreu setmanalment per correu electrònic i la trobareu penjada al web.
 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada al web.
 • Web. També podeu seguir l’actualitat de l’escola a través del web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al Moodle… així com el calendari d’activitats.
 • TwitterInstagram i Facebook. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic.
 • Guia de l’estudiant. Estarà penjada al web abans de començar el procés de preinscripció i prematrícula.
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: hi trobareu horaris, matrícules, quotes i informes.

Atenció al públic
Secretaria (situada a la Casa Serratosa). Horari: de 12.00 a 14.00 h.  secretaria@emvic.cat

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.

Recepció (situada al vestíbul). Horari: de 9.00 a 12.00 h i de 16.00 a 19.00 h. recepcio@emvic.cat

 • Informacions, fotocòpies, concertació d’entrevistes, reserva d’aules, problemes amb intranet, lloguer d’instruments, inscripcions, pagaments, avisos d’incidències.

La carpeta emvic
Tots els alumnes que comencin 1r de Nivell Elemental a qualsevol dels centres rebran a classe la carpeta de l’emvic.


Banc d’instruments
El professorat d’instrument gestiona la distribució dels instruments de préstec amb els seus alumnes. Un cop adjudicat l’instrument, heu de passar per recepció a signar la cessió. Us recordem que l’emvic garanteix l’accés a l’instrument dels alumnes durant el primer curs. A partir del segon curs, les famílies han de procurar comprar l’instrument.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL BANC D’INSTRUMENTS

Reserva d’aules
Els alumnes poden reservar aules d’estudi a recepció: presencialment, per telèfon i per correu electrònic. Us recordem que l’ús de les aules és exclusivament per a l’estudi musical. Per fer treballs, l’alumnat disposa de l’aula i50, davant de la Sala 3 Joan Anglada.


i50
L’aula i50 (vestíbul de davant de la Sala 3 Joan Anglada) és un espai de lectura i de treball amb taules i cadires i un espai d’espera amb sofàs. L’espai també disposa de wifi (11218142).


Puntualitat i silenci
Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball que fomenti el silenci i una actitud tranquil·la.
Aquest proper curs, farem especial incidència en el silenci als espais comuns, tant des del claustre de professors com des del PAS.


Centre d’Arts Escèniques L’Atlàntida
Novetat: TOTES les entrades (tant les dels espectacles de la programació del centre com de tots els concerts de l’emvic) es gestionaran a través de les taquilles de L’Atlàntida.
Per tal de gaudir de la programació estable de L’Atlàntida, els alumnes de l’emvic disposen de preus especials*:

    • 10 € en el cicle Grans Concerts
    • 5 € en el cicle Clàssica Jove
    • 3 € en el cicle Música de prop

*A l’inici de cada semestre rebreu un correu electrònic recordatori on constarà el llistat d’espectacles on els alumnes de l’EMVIC gaudeixen d’un preu especial.

Les entrades es poden adquirir de manera presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per Internet (utilitzant l’ID de cada alumne, que podeu trobar a dins de la vostra sessió del Gwido). Les entrades amb preu especial de l’EMVIC aniran timbrades ja que són d’ús personal.

Com a novetat, les entrades dels concerts de l’escola  es recolliran de manera presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per Internet (introduint l’ID de cada alumne que podeu trobar a dins de la vostra sessió del Gwido). L’entrega de les entrades s’iniciarà aproximadament 1 setmana abans de cada concert. Prèviament s’enviarà un correu electrònic recordatori a totes les famílies.


Pàrquing
Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0,25 €/hora.