Ampliació del període de sol·licituds d’ajuts econòmics als alumnes de l’emvic

Us informem que, a causa de l’obertura d’una nova partida finalista, s’amplia el termini de presentació de sol·licituds dels ajuts a les famílies fins el dia 9 d’octubre en les mateixes condicions que consten a les bases.

Nou calendari

  • Presentacio de sol.licituds fins el dia 9 d’octubre,
  • Reclamació de documentació  del 10 al 14
  • Publicació  provisional dels barems el dia 16

Import d’aquesta ampliació :  2.000 €