Resultats de les eleccions al consell escolar

Essent presents tots el membres titulars de la mesa electoral, el resultat de l’escrutini públic per a triar els representats dels alumnes al consell escolar és el següent:

Com a conseqüència, són proclamats representants del sector dels alumnes al consell escolar de centre els candidats i candidates següents:
  • Mari Cruz Cano Cochinero
  • Sandra Rodríguez Bustillos
  • Ismael Valero Gómez

Eleccions al Consell Escolar

Aquest curs celebrem eleccions al consell escolar de l’escola, l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Al tauló de l’escola podeu consultar el cens electoral i la mesa electoral constituïda el 15 de novembre de 2018.

La setmana del 26 al 30 de novembre es celebraran les eleccions.