Accés a cicles formatius de grau mitjà

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà és de 330 hores.

Continguts

  • competència en llengua catalana i castellana
  • competència en llengua estrangera
  • competència social i ciutadana
  • competència matemàtica
  • competència d’interacció amb el món físic
  • competència en tecnologies