El Centre

El CFA St. Josep és una escola pública que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que, en el seu Projecte Educatiu, es defineix com una escola pública, democràtica, progressista, laica i catalana.

Són trets d’identitat del nostre centre l’atenció a la diversitat, l’atenció a la individualitat, la qualitat acadèmica, “l’aprendre a aprendre” (per a què l’alumnat assoleixi autonomia en el procés d’aprenentatge), el treball personal i en grup, la formació integradora, l’educació no sexista i l’educació participativa i oberta.