Oferta ensenyaments 20-21

L’oferta formativa de l’escola per al curs 2020-2021 és la següent:

  • COMPETIC: Inicial, 1, 2 i 3
  • Curs de Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles de Grau Mitjà
  • ANGLÈS: 1, 2 i 3
  • CATALÀ: 3
  • FORMACIÓ INSTRUMENTAL: segon i tercer nivell
  • GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO): GES 1 i GES 2