Graduat en educació secundaria (GESO)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

 • Continguts

Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul. La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores. Els mòduls que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotenològic i el social es distribueixen en dos nivells:

Mòduls del nivell I (1r curs):

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Literatura
  • Llengua catalana I
  • Llengua castellana I
  • Llengua estrangera I
  • Llengua catalana II
  • Llengua castellana II
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques II
  • Física i química I
  • Ciències naturals
  • Educació per a la salut
 3. Àmbit social:
  • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
  • Geografia I
  • Història I

 

Mòduls del nivell II (2n curs):

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Llengua catalana III
  • Llengua castellana III
  • Llengua estrangera II
  • Llengua estrangera III
  • Literatua catalana
  • Literatura castellana
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques III
  • Matemàtiques IV
  • Física i química II
  • Biologia i geologia
  • Tecnologia
 3. Àmbit social:
  • Ciències socials II i moviments migratoris
  • Geografia II
  • Història II

Mòduls opcionals que ofereix l’escola:

 1. Àmbit de la comunicació: 
  • Llengua estrangera 0
  • Taller d’escriptura creativa
 2. Àmbit cientificotecnològic:
  • Matemàtiques inicials
  • Tecnologies de la informació i la comunicació
  • Les finances personals i l’elaboració d’un pressupost
 3. Àmbit social:
  • Viatjar per Catalunya