Organització interna

Equip Directiu

 • Directora: M. Montserrat Font Salse
 • Cap d’estudis: Sílvia Manso Torre
 • Secretari : Isaac Mullor Gómez

Consell de Centre

 • Presidenta: M. Montserrat Font Salse
 • Secretari: Isaac Mullor Gómez
 • Cap d’estudis: Silvia Manso Torre
 • Membre representant del professorat: Tomàs Josep Callau Bladé
 • Membre representant del professorat: Caterina Castro Tamaral
 • Membre representant de l’alumnat: Maria Cruz Cano Cachinero
 • Membre representant de l’alumnat: Sandra Rodríguez Bustillos
 • Membre representant de l’alumnat: Ismael Valero Gómez
 • Representant del PAS: M. José Álvarez Rubio
 • Representant de l’Ajuntament: Óscar Torres Cals

Claustre de professorat:

 • Tomàs Josep Callau Bladé
 • Caterina Castro Tamaral
 • M. Montserrat Font Salse
 • Sílvia Manso Torre
 • Isaac Mullor Gómez
 • Andrea Puerto Valls