Història de l’escola

L’any 1984 (com la novel.la de G. Orwell) va començar l’activitat l’Escola d’Adults de Sant Josep, que va agafar el nom del barri on quedava situada. El barri de Sant Josep és un barri bastant central geogràficament al municipi de l’Hospitalet de Llobregat i contigu al barri del Centre.

La decisió d’obrir aquesta escola va venir precedida d’una proposta treballada entre l’Ajuntament i la Generalitat, però l’impulsor directe va ser el regidor d’aquell moment en Jaume Botey, un home molt compromès amb la vida dels barris, el municipi i la societat en general. Jaume Botey va fer una proposta de crear una escola d’adults en cada barri hospitalenc, fruit del projecte s’havia avançat la creació de les escoles de Can Serra, Santa Eulàlia, Florida, Gornal, Bellvitge, Sanfeliu, Sant Ramon i Sant Josep i poc a poc (amb molt esforç, també dels veïns, que ho reclamaven) va començar l’activitat docent.

L’activitat de l’Escola de Sant Josep concretament va començar al carrer Galvany.

Així doncs a Sant Josep, l’any 1984 s’obria l’escola d’adults amb dos professors i una altra persona col.laboradora, amb uns locals cedits i compartits amb l’Associació de Veïns del barri que en tot moment van donar suport a l’Escola, des de la seva directiva d’aquell moment.

L’any 1987 va canviar la plantilla i l’Escola va continuar tenint dues mestres i una col.laboradora que impartien classes d’Alfabetització, Neolectors, Pregraduats i Graduats Escolars, que eren les titulacions d’aquells anys, especialment orientades a les persones adultes que no havien tingut ocasió d’anar a l’escola primària o que no havien acabat els estudis primaris.

L’any 1989 es va cobrir la plaça de català amb un professor nou, ja que l’escola encara no tenia adjudicat professor de català ni d’anglès fins aleshores. A partir del 1989 la plantilla era de tres professors i una col.laboradora i continuàvem al carrer Galvany.

L’any  1994, després de dues inundacions en pocs mesos i la pressió veïnal i de l’alumnat, l’Ajuntament va cedir uns locals que havien estat l’antiga escola Inmaculada i després van ser els locals de l’Escola Patufet Sant Jordi. Així doncs, l´escola es traslladava a uns locals nous. L’Escola va passar del Carrer Galvany al carrer Mare de Déu de la Mercè, número 20.

L’any 2001 hi va haver un concurs i una ampliació de plantilla, amb un total de 4 professors. Però l’estructura de l’antic  edifici cedia i l’Ajuntament va començar unes obres a tot l’ edifici i l’Escola es va traslladar durant dos cursos a un edifici de l’antiga fàbrica Tecla Sala, al costat de l’actual Biblioteca Tecla Sala.

El setembre del 2004, l’Escola va tornar definitivament a l’edifici actual del carrer Mare de Déu de la Mercè, 20, impartint classes als primers pisos i compartint edifici amb altres entitats, com Normalització Lingüística, Diables, Geganters, etc.

El juny de 2006, l’escola d’adults va passar a ser centre de formació d’adults (CFA Sant Josep) fins a l’actualitat en que ja comptem amb 6 professors tota la jornada, impartint la Secundària de GES (la ESO per a persones adultes, en dos cursos), l’Accès a Cicles Formatius de Grau Mitjà, Català, Anglès i Competic (Informàtica), a més dels nivells Instrumentals (antics nivells de neolectors i certificats d’escolaritat).

Tomàs Callau i Bladé