Lectures a l’aula

El projecte ‘Lectures a l’aula’  s’engegà el curs 2012/2013. Aquest projecte consisteix en que treballadors i/o voluntaris de la Biblioteca de Banyoles ens visitin un cop al mes a les classes i conjuntament llegim un fragment de llibre o un text adequat al nivell de cada grup, i després el comentem.

En els cursos posteriors, s’amplià la col.laboració i, a més de voluntaris de la Biblioteca de Banyoles, també hi estan participant voluntariat de l’associació  Compromesos amb la lecturade Banyoles. El projecte s’inicià en un primer moment, amb lectures en català però hem anat ampliant-lo també amb lectures en castellà i a l’anglès.  Els objectius d’aquest projecte són fomentar el gust per la lectura, donar a conèixer escriptors i obres variats,  millorar l’aprenentatge de la llengua i ajudar a crear una xarxa de col·laboració entre entitats del Pla de l’Estany.