Informàtica

Aquests cursos pretenen que una persona pugui adquirir uns coneixements informàtics bàsics i que pugui avançar en el domini de les noves tecnologies. Un cop superat el curs s’obté el CERTIFICAT COMPETIC (equivalent a l’ÀCTIC). Trobareu més informació sobre els continguts dels cursos en aquesta web .

COMPETIC inicial => aquest nivell es tornarà a fer el curs 2022/2023

Aquest curs es complementa amb el COMPETIC 1. Es treballa el coneixement del sistema operatiu, el tractament de textos, i s’aprèn a navegar per internet i a utilitzar el correu electrònic.

Les competències que s’hi treballen són les següents:

 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. 
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital. 
 • C4: Tractament de la informació escrita. 

HORARI de les classes

Durada del curs: 105 hores, de setembre a juny

 

COMPETIC 1 => aquest curs no es farà el curs 21/22

Aquest nivell complementa el COMPETIC INICIAL. Es treballen les següents competències:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.

HORARI de les classes :  

Durada del curs: 105 hores, de setembre 2020 a juny 2021

Un cop finalitzat i aprovat aquest curs, s’obté un certificat equivalent al de l’ÀCTIC BÀSIC.

 

COMPETIC 2  – curs semipresencial – 

Suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. Aquest nivell poden cursar-lo les persones que han superat o acreditat les competències del curs Competic 1.

S’hi treballen totes les competències següents:

 • C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts.

HORARI de les classes:  

Durada del curs: 140 hores.

Un cop finalitzat i aprovat aquest curs, s’obté un certificat equivalent al de l’ÀCTIC MITJÀ.

Més informació:

ÀCTIC  (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)

 

 

 

 

 

 

Nivells

 • Durada
 • Organització
 • Currículum
 • Recursos
 • Aula virtual
 • Avaluació
 • Promoció de curs i/o obtenció de certificació