Informàtica

Aquests cursos pretenen que una persona pugui adquirir uns coneixements informàtics bàsics i que pugui avançar en el domini de les noves tecnologies. Un cop superat el curs s’obté el CERTIFICAT COMPETIC (equivalent a l’ÀCTIC). Trobareu més informació sobre els continguts dels cursos en aquesta web .

INFORMÀTICA Competic Inicial (el curs 2020/2021 no es farà aquest nivell)

Es treballa el coneixement del sistema operatiu, el tractament de textos, i s’aprèn a navegar per internet i a utilitzar el correu electrònic.

HORARI de les classes 

Durada del curs: 105 hores, de setembre a juny

 

INFORMÀTICA Competic 1

Per aprofundir en les competències anteriors. I, a més, es treballa el full de càlcul i qüestions multimèdia. La superació d’aquest nivell acredita unes competències bàsiques.

HORARI de les classes : dimecres i divendres de 9h a 10.30h 

Durada del curs: 105 hores, de setembre 2020 a juny 2021

Un cop finalitzat i aprovat aquest curs, s’obté un certificat equivalent al de l’ÀCTIC BÀSIC.

 

INFORMÀTICA Competic 2 (aquest nivell no es farà durant el curs 2020/2021)

Suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. Aquest nivell poden cursar-lo les persones que han superat o acreditat les competències del curs Competic 1.

HORARI de les classes  

Durada del curs: 140 hores.

Un cop finalitzat i aprovat aquest curs, s’obté un certificat equivalent al de l’ÀCTIC MITJÀ.

Més informació:

ÀCTIC  (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació)

 

 

 

 

 

 

Nivells

  • Durada
  • Organització
  • Currículum
  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació
  • Promoció de curs i/o obtenció de certificació