Projectes de centre

En aquest apartat trobareu tant el projecte educatiu de centre com tots els diversos projectes d’aula duts a terme els últims anys.